სერვისები

air cargo1
სახმელეთო გადაზიდვა


ევროპის, დსთ_ს და აზიის ქვეყნებიდან როგორც მთლიანი, ისე ნაკრები ტვირთების გადაზიდვა. სატრანზიტო ვადა 8-14 დღე

customs
ავია გადაზიდვა

ავიაგადაზიდვა მსოფლიოს 192 ქვეყნიდან.  სატრანზიტო ვადა 1-3დღე. აღნიშნული გადაზიდვა მოიცავს კარიდან კარამდე სერვისს

road cargo load 1
საბროკერო მომსახურეობა

ჩვენი გამოცდილი ბროკერების მეშვეობით გთავაზობთ საბროკერო მომსახურეოობას იმპორტ/ექსპორტ/რეექსპორტ/დროებით რეჟიმზე.

dangerous-goods-and-hazardous-cargo-500x500
საკვები/ღვინო

ადგილობრივი ნაწარმის ექსპორტზე გატანა როგორც მეწარმისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის წინსვლის საწინდარია. გამოდინარე აქედან, ჩვენი კომპანია მეწარმეებს სთავაზობს პროდუქტის ავია ექსპორტს მინიმალური დანახარჯებით.

food air cargo
სახიფათო ტვირთები

IATA_ს სტანდარტების შეფუთვისა და სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის ლიცენზიის საფუძველზე ვაწარმოებთ მსოფლიოს 192 ქვეყნიდან სახიფათო ტვირთების უწყვეტ ავიაგადაზიდვას.

live animals cargo
AIR ცხოველები

ცოცხალი ცხოველების (ცხვარი, ცხენი) ავიაგადაზიდვა ევროპისა და აზიის ქვეყნებში.