ტვირთის ავია და სახმელეთო გადაზიდვები

Sendbox

გადაზიდვის სახეობა

ავია ექსპრესი

თქვენი ტვირთის 192 ქვეყნის მისამართიდან აღება და ტრანსპორტირება. სატრანზიტო ვადა 1-3 დღე. აღნიშნული ტიპის გადაზიდვა ითვალისწინებს კარიდან კარამდე სერვისს

სახმელეთო გადაზიდვა

სამხელეთო გადაზიდვა ევროპისა და აზიის ქვევყნებიდან. საიმედო უცხოური პარტნიორების არსებობა საშუალებას გვაძლევს თქვენი ტვირთი მოგაწოდოთ მისი აღებიდან 8-12 დღის ვადაში.

0
ქვეყნიდან ავია გადაზიდვით იმპორტ/ექსპორტი
ავიაგადაზიდვა 36%
გადაზიდვის სისწრაფე
10/10
0
ქვეყნიდან სახმელეთო გზით იმპორტი
სახმელეთო გადაზიდვა 64%
გადაზიდვის სისწრაფე
4.5/10